Ingrediënten Waaranders Wonen

- 18 oktober 2022

Waaranders Wonen biedt ruimte aan mensen met een beperking, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Iedereen is welkom! Samen vormen ze een buurtschap, waarin nabuurschap centraal staat. Dit nabuurschap wordt gestimuleerd door bij het ontwerp van het stedenbouwkundig plan de volgende ingrediënten toe te passen: