Woonenquête Waaranders Heerhugo­waard

In Heerhugowaard komt een nieuwe woonwijk. De wijk is ontwikkeld op basis van het Waaranders concept. Groen en landelijk zijn de kernwoorden voor een woonmilieu met een kleinschalig, dorps karakter. In de wijk komt dit tot uitdrukking in het grote aandeel groen in het gebied, zowel in de openbare ruimtes als op privéterrein. De verschillende woningen staan letterlijk in het groen, waarbij percelen en parkeerplaatsen zo veel mogelijk op een groene wijze worden ingepast, door bijvoorbeeld de toepassing van hagen. Een gezamenlijke moestuin, boomgaard en een zachte overgang van privé naar openbaar gebied stimuleert een gemoedelijke woonbeleving. De wijk wordt ruim opgezet en biedt plaats voor een zorgcomplex en ca. 108 grondgebonden woningen.

Laat uw stem horen! Hoe ziet u de nieuwe wijk in Heerhugowaard? Wij horen graag uw woonwensen, uw antwoorden nemen wij mee in de ontwikkeling van deze wijk. Wij vragen u vriendelijk om onderstaande enquête in te vullen.

Doe mee met de woonenquête

De nieuwe woonwijk wordt ontwikkelt volgens het Waaranders concept, dit betekent onder andere dat u te maken krijgt met een mandeliggebied². Naar welke van onderstaande opties gaat uw voorkeur uit? (Meerdere mogelijk)

¹ Levensloopbestendige woning
De woning is zo gebouwd dat u erin kan blijven wonen als uw levensomstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.

² Mandeliggebied
Een mandeliggebied is een gebied met mede-eigendom. Koop je een woning in de nieuwe woonwijk, dan ben je mede-eigenaar van het mandeliggebied.

³ Deelauto
Een deelauto is een auto die door meerdere mensen gebruikt kan worden. Autodelen geeft automobilisten toegang tot een auto zonder er zelf een te bezitten.