Een gesprek over het beste van twee werelden

- 14 maart 2023

“Toen Cittanova het Waaranders-concept aan Ter Steege Bouw Vastgoed presenteerde, was mijn eerste reactie ietwat sceptisch. Geweldig idee, maar probeer dat maar eens concreet te maken. Vrij snel daarna stelde ik mijn mening bij. Waaranders is waar behoefte aan is, en hoe mooi is het als we de kans pakken om als ontwikkelaar van maatschappelijke meerwaarde te zijn.”
 

Aan het woord is Andries Tolman, commercieel directeur bij Ter Steege Bouw Vastgoed, en vanuit die rol is hij betrokken bij het Waaranders-concept. Er ontrafelt zich een mooi gesprek over hoe je als conceptontwikkelaar en projectontwikkelaar elkaar aan kunt vullen om op die manier betekenisvol te zijn.

Zo vinden Cittanova en Ter Steege elkaar

“Waar Cittanova sterk is in dromen omzetten in een visie, is Ter Steege Bouw Vastgoed ervaren in het haalbaar ontwikkelen van plannen. Wij maken ideeën concreet, uitvoerbaar én houdbaar. Wij zijn echt een familiebedrijf en dat zie je terug in onze manier van ondernemen. We hebben een langetermijnvisie, omdat we het ook voor de volgende generatie goed willen doen. Dit zie je terug in onze bedrijfsvoering en de projecten. Cittanova is geen familiebedrijf, maar de organisatie heeft wel diezelfde stip aan de horizon: goed doen voor de maatschappij en de toekomst. Door onze krachten te bundelen hebben we iets moois in handen.”

In het verschiet
Uit de vruchtbare samenwerking zijn in korte tijd al drie projecten voortgekomen. Twee daarvan zijn al gerealiseerd, één is in aanbouw. En de toekomst ziet er goed uit, aldus Andries. “Er is vanuit diverse grondeigenaren en organisaties veel belangstelling voor het concept. Door het Arrest van Didam is het helaas wel wat lastiger voor geïnteresseerde gemeentes om het concept in hun gemeente te laten landen. Zij mogen gronden of panden niet zomaar een-op-een verkopen. Gelukkig is de interesse onverminderd en zijn er zeker nog wel mogelijkheden, waardoor ik ervan overtuigd ben dat we binnenkort nieuwe plannen tot realisatie kunnen brengen. Er lopen zo’n acht initiatieven, groot en kleiner, waarover we met grondeigenaren in overleg zijn.”

Zwart op wit, dat is nodig
Even terug naar de eerste reactie van Andries op het concept. Waar kwam de scepsis vandaan, maar nog belangrijker, hoe heeft Ter Steege het mogelijk gemaakt het concept uit te rollen? “Uitvoerbaarheid”, zegt Andries stellig. “Je kunt het allemaal mooi bedenken, maar hoe zorg je ervoor dat een plan haalbaar, maakbaar en bovenal houdbaar is. Onze toegevoegde waarde zit hem o.a. in zaken juridisch en planologisch goed regelen. En dat is bij een Waaranders-project nog belangrijker dan bij een reguliere projectontwikkeling. ”
 
Andries verduidelijkt aan de hand van twee voorbeelden: “In een Waaranders-buurtschap zijn er alleen op papier grenzen tussen privébuitenruimte en gezamenlijke buitenruimte. Schuttingen tussen de eigen tuin en de gezamenlijk tuin zijn niet toegestaan, want we willen letterlijk en figuurlijk geen drempels, zodat ontmoeting en verbinding optimale kans van slagen hebben. Dit moet je goed vastleggen. Ook moet je verwachtingen uitspreken en vastleggen met de betrokken zorgpartij. Wie is waarvoor verantwoordelijk, wie doet wat én wie heeft welke bevoegdheden?”
 
Je moet het aan de voorkant goed regelen
Met het vastleggen van randvoorwaarden, regels en verantwoordelijkheden voorkom je ruis op de lijn. Andries wil wel benadrukken dat een Waaranders-buurtschap geen community is waar strikte regels gelden over hoe je je moet gedragen en hoe groot jouw rol is in de gemeenschap. Niets moet, het mag.
 
“Het gaat puur om het scheppen van voorzieningen, mogelijkheden en duidelijkheid om het beste van twee werelden samen te brengen; met elkaar leven, maar wel op je eigen manier. Iedereen is welkom in een Waaranders-buurtschap, maar niet iedereen gaat er wonen. We maken vooraf duidelijk wat voor soort buurt het is en hoe een aantal zaken anders georganiseerd zijn dan in een standaard nieuwbouwbuurt. Het mooie is dat er daardoor als vanzelf mensen komen wonen die zich prettig voelen bij het concept.”
 
Wat wil je nalaten?
“Waaranders vind ik interessant en onderscheidend. Omzien naar elkaar en eenzaamheid tegengaan zijn zaken die ons allemaal bezighouden. Wij vinden het prachtig dat wij als projectontwikkelaar op zo’n maatschappelijk vraagstuk antwoord kunnen geven. Naast de belangstelling die gemeenten tonen, merken we ook dat particulieren de weg naar ons weten te vinden. Zij bezitten grond met daarop bebouwing die ze willen verkopen. Maar dit willen ze niet lukraak aan de eerste de beste ontwikkelaar doen. Winstbejag is namelijk niet de enige motivatie om de grond en/of het pand te verkopen. De particulieren - met wie wij contact hebben - willen net als wij ook iets nalaten voor de volgende generatie. Kortom, een goed rendement én een maatschappelijke bijdrage leveren. Ook hierin komt het beste van twee werelden samen met Waaranders.”
 
Benieuwd naar de visie van Dick Koster van Cittanova die het Waaranders-concept bedacht? Klik dan hier.