Niet te weinig maar ook niet te veel doen

- 14 maart 2023

Waaranders Wonen is niet alledaags. De buurtschappen zijn gemixte buurten waar bewoners naar elkaar omkijken. Een plek voor jezelf en toch niet alleen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de mensen die kiezen voor dit concept er zich ook met plezier voor inzetten en zich thuis voelen? Hilde van Cittanova helpt daarbij.

Waaranders Wonen is niet alledaags. De buurtschappen zijn gemixte buurten waar bewoners naar elkaar omkijken. Een plek voor jezelf en toch niet alleen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de mensen die kiezen voor dit concept er zich ook met plezier voor inzetten en zich thuis voelen? Hilde van Cittanova helpt daarbij. Na oplevering blijft zij twee jaar betrokken bij de bewoners. Dat doet ze niet door mensen mee aan de hand te nemen, maar door waar nodig aanwezig te zijn en mee te denken: “We willen onszelf overbodig maken.”

Het succes van een buurtschap valt en staat met de mensen die er wonen en de manier waarop de wijk is ingericht. Er moet ruimte voor spontane én geplande ontmoeting zijn. Omdat we bij verkoop of verhuur van de woningen uitdragen waar Waaranders voor staat, vindt als het ware een voorselectie plaats. Je kiest ervoor om in een buurt te wonen waar je naar elkaar omkijkt. Hilde legt uit hoe ze bewoners in hun kracht zet en het woonconcept daarmee alle kans van slagen geeft. “Ik help niet meer dan nodig is. De bewoners zijn de buurtverbinders, niet ik. Een mooi begin van ‘zelf je buurt leuker maken’ zijn de ontwerpavonden waar de bewoners samen invulling geven aan gezamenlijke plekken in de wijk. Ze kunnen er een natuurspeeltuin, moestuin, boomgaard of jeu-de-boulesbaan maken. Dat wordt hun eigendom en met elkaar gaan ze daarvoor zorgen.”

Kun je uitleggen wat je rol is?

“De bewoners van de buurtschap bepalen mijn rol. Naar gelang hun eigen talenten en behoeftes doe ik suggesties, deel ervaringen of koppel ideeën van bewoners aan betrokken partijen. Omdat een buurtschap van en voor de bewoners is, is het maatwerk om voldoende te helpen, maar niet te veel. Op deze manier blijven bewoners zelf verantwoordelijk en ontstaat eigenaarschap. Ik ben strategisch adviseur. Dat betekent dat ik meedenk over hoe een Waaranders Wonen-buurtschap ontmoeting, verbinding en beweging stimuleert en er een toekomstbestendige gemeenschap ontstaat. Ik ben regelmatig op de buurtschap te vinden en ga in gesprek met bewoners en betrokkenen. Ondertussen ben ik continu bezig met evalueren en het ophalen en delen van informatie. Ik kijk wat werkt en waar behoefte aan is. Vervolgens bedenk ik hoe we het nog beter kunnen doen.” 

Waarom ben je dit werk gaan doen?

“Zo’n 25 jaar werkte ik aan gebiedsontwikkelingen bij gemeenten. We transformeerden wijken en realiseerden nieuwe buurten en natuurlijk was er aandacht voor de woonomgeving. Ons team werd zich steeds meer bewust van het belang van de directe woonomgeving en haar bewoners bij woningbouwontwikkelingen. Bij bijna elk project worden bewoners en omwonenden nu betrokken. Heel mooi om te zien. Ik wilde nog een stap verder en het accent in mijn werk leggen op woonplezier. Toen ik benaderd werd door Cittanova om me in te zetten voor Waaranders Wonen viel alles op zijn plaats. Hier kon ik mijn ervaring inzetten en doen wat ik echt leuk vind: mensen op een fijne manier laten samenleven!”

Zou je zelf in een Waaranders Wonen-buurtschap willen wonen?

“Tijdens corona is voor iedereen nog duidelijker geworden hoe belangrijk thuis en de directe omgeving om ons huis is. Zelfs mensen die dachten goed op zichzelf te kunnen zijn ontdekten hoe essentieel sociale contacten zijn. Ik heb het zelf meegemaakt. Drie jaar geleden zei ik mijn baan op en verhuisde naar het midden van het land. Mijn hele sociale context veranderde en toen kwam corona. Ik heb echt moeten zoeken hoe ik weer een sociaal netwerk kon opbouwen en van betekenis kon zijn op een manier die bij mij paste. Deze ervaring neem ik mee in mijn werk. Ik ga op zoek naar verbindingen tussen mensen en kansen. Op die manier kan ik het woonconcept Waaranders Wonen nog sterker maken, zodat alleen zijn nooit meer eenzaam voelt.”

Van betekenis zijn, gezien en gehoord worden, meedoen. Aspecten die op een positieve manier bijdragen aan (mentale) gezondheid en woongeluk. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren,  doe ik dat heel graag!

Welke successen heb je ervaren?

“Laatst hebben bewoners van De Kastanjetuin in Zwolle (een van de Waaranders Wonen-projecten) het ‘optrommelen’ bedacht. Vier trommels van de kringloopwinkel circuleren langs de huizen. Iedereen mag daar een briefje in doen. Wat zijn je wensen, waar droom je van en welke behoeften heb je? Ook ervaringen mag je delen. Je stopt je briefje in de trommel en brengt de trommel zelf naar de buren. Hierdoor is er een contactmoment. Iedereen kan elkaars briefje lezen waardoor je elkaar inspireert. De trommels zijn inmiddels weer bij degenen die het bedacht hebben. Zij geven een terugkoppeling aan de bewoners. Ik ben daar wel bij aanwezig en luister mee. Als uit de trommel komt dat de bewoners bijvoorbeeld een jeu-de-boulesbaan willen, ga ik kijken of er wellicht subsidies zijn of dat er buurten zijn die zoiets eerder hebben gedaan. Ik denk mee en draag suggesties aan, maar laat het initiatief en de uitwerking verder bij de bewoners. Het is hun buurtschap!”